När dina anställda får sina valpaket från Folksam

Med anledning av att Folksam tar över pensionsplanen KTPK från Collectum får dina anställda ett valpaket. Din anställda medarbetare väljer hur premien för KTPK-egenpension ska placeras, i traditionell försäkring eller fondförsäkring, och om försäkringen ska omfatta återbetalningsskydd.

Valpaketet från Folksam markerar ett byte från Collectum till Folksam. Du som är arbetsgivare har under oktober–november 2018 fått information om att Folksam tar över hantering och fakturering.


Från Collectum till dig som är arbetsgivare

Detta stod i senaste mejlet från Collectum till arbetsgivare den 27 november 2018. För dig som är arbetsgivare och medlem hos oss har vi en supportmejl på nyaforsakringar@kfo.se.

Folksam tar över hanteringen av KTPK

Som vi tidigare har meddelat kommer Folksam från den 1 januari 2019 att ta över all hantering av tjänstepensionen KTPK, som Collectum idag ansvarar för. Här är viktig information om vad ni behöver göra.

Ändrad fakturering av KTPK

Ni som har KTP 2 kommer från den 1 januari inte längre att få faktura på KTPK från Collectum. Istället kommer Folksam att fakturera KTP 2 och KTPK.

Vi ber er att rapportera alla löner och andra ändringar till Folksam före den sista december 2018. Slutfaktura för KTPK från Collectum skickas ut i början av nästa år.

Collectum kommer fortsätta att fakturera ITP 1 som vanligt, där sker ingen förändring.

Ni som omfattas av KFOs avtalsområden Förskola/skola och HVO (3110 och 2310)

Efter årsskiftet delar KFO på arbetare och tjänstemän. Anställda med ITP 1 som är arbetare (dvs. tillhör Kommunals avtalsområde) måste ni avanmäla från ITP-planen och istället anmäla till GTP-planen.

OBS! Är några av dessa arbetare premiebefriade, det vill säga sjukanmälda, ska ni låta dem ligga kvar hos Collectum tills de blir friskanmälda. Därefter anmäler ni in dem till Pensionsvalet.

Vill ni läsa mer, besök gärna nya.kfo.se. Frågor om förändringarna kan ni skicka till nyaforsakringar@kfo.se.

Vänliga hälsningar
Collectum

Nu är det dags för dina anställda att involveras. De som är födda före år 1980 eller tidigare är anslutna till Kooperationens tilläggspension, KTP. De omfattas av förmåner och försäkringar i form av bland annat ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd.

En del av KTP kallas KTPK-egenpension. Och det är den delen av premien som kan placeras på ett valfritt sätt inom ramen för de upphandlade fondförvaltarna. Om den anställde medarbetaren inte gör något val alls, placeras premien i något som kallas traditionell försäkring.

Från Folksam till dina anställda

Såhär stod det i valpaketet, som dina anställda med KTPK fick från Folksam, från och med den 10 december 2018. Dina anställda ska kontakta folksam.se med sina eventuella frågor.

Viktigt val för din framtida tjänstepension

Genom din anställning är du ansluten till Kooperationens tilläggspension, KTP. Du omfattas därigenom av förmåner och försäkringar i form av bland annat ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. En del av KTP kallas KTPK-egenpension.

Du kan själv välja hur din premie för KTPK-egenpension ska placeras – i traditionell försäkring eller fondförsäkring – och om försäkringen ska omfatta återbetalningsskydd.

Läs mer om KTPK-egenpension och dina valmöjligheter på folksam.se. För att göra andra val än de alternativ vi föreslår ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Gör dina val på folksam.se. Logga in med ditt kundnummer och lösenord. Du som inte använt internettjänsten tidigare hittar ett lösenord i det här brevet. Lösenordet byter du först gången du använder Folksams internettjänst. Du kan även göra dina val på bifogad blankett.

För att ditt val ska gälla från och med första premien måste ditt val vara registrerat på folksam.se eller valblanketten Folksam tillhanda inom två veckor från detta brevs datum.

Om du avstår från att välja kommer dina premier att förvaltas i en traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd, och pensionen utbetalas från 65 år så länge du lever. Inför första utbetalningstillfället kan du i stället för att få pensionen utbetald så länge du lever, välja att lyfta hela eller en del av pensionen under en begränsad tid, kortast två år.

Väljer du återbetalningsskydd nu krävs ingen hälsoprövning. Om du däremot väljer återbetalningsskydd vid ett senare tillfälle eller vill göra någon annan ändring av försäkringen, kan hälsoprövning enligt Folksams riskbedömningsregler komma att ske.

Förmånstagare till återbetalningsskyddet är i första hand make, registrerad partner eller sambo, i andra hand arvs¬berättigade barn. Om du vill ändra förmånstagare ska du skriva ett ändrat förmånstagarförordnande. Blanketten kan hämtas från vår hemsida, folksam.se, eller beställas hos vår kundtjänst.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Folksams kundtjänst på telefon 020-485 485 eller via e-post på folksam.se där du också kan få mer information om Folksams pensioner och försäkringar.

Med vänlig hälsning
Folksam

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.