Undvik oväntade kostnader på tiotusen kronor

Den 1 januari 2019 förändrades pensionsplanerna på så sätt att du numera ska rapportera arbetare till Pensionsvalet och tjänstemän till Folksam eller Collectum. Om du inte rapporterat in dina arbetare riskerar du vite om 10 000 kr. Såhär gör du för att undvika det.

Dina anställda kategoriseras inte längre som enbart tjänstemän. Det gäller arbetsgivare som har kollektivavtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg (HVO). Exempelvis barnskötare, kökspersonal, fritidsledare och fastighetsskötare räknas från årsskiftet som arbetare.

Inrapportering viktigast för dig som arbetsgivare

De arbetsgivare som har avtalsförsäkring KFO-LO och inte rapporterar sina anställda till Pensionsvalet kommer att få betala vite. Enda sättet att undvika vitesbeloppet är att rapportera in dina anställda snarast.

Du ska fr o m den 1 januari 2019 rapportera in arbetare till Pensionsvalet (de arbetare som är födda år 1980 eller tidigare och som var anställda den 31 december 2018 ska rapporteras till Folksam), varje månad.

Tjänstemän rapporteras till Collectum och/eller Collectum och Folksam beroende på ålder.

Vilka ska rapporteras in?

Du måste rapportera in samtliga anställda som fyllt 18 år. Även alla anställda som har en tidsbegränsad anställning och som fyllt 18 år ska rapporteras in.

Om du missat att rapportera in anställda

Då går det bra att rapportera in anställda idag för tiden fr o m den 1 januari 2019. Kontakta Pensionsvalet, Collectum och Folksam som berättar hur du ska göra för att rapportera in retroaktivt.

Rapportera varje månad

Det är viktigt att du rapporterar in dina anställda varje månad. Då undviker du vite och eventuellt skadestånd. Endast till Folksam sker rapporteringen en gång per år.

Varför utdöms vite?

Om du inte rapporterar in dina anställda arbetare så riskerar du att din organisation blir tvungna att betala 10 000 kronor. Vitesbeloppet utdöms av KFF-nämnden och är oåterkalleligt. Det är hårda ord, men tyvärr så det går till.

Dina anställda riskerar också att missa pension och andra viktiga försäkringar. Det vill vi naturligtvis att du ska slippa.

Gör så här för att slippa betala vite

 • Gå in på Pensionsvalet.se.
 • Registrera dig som administratör.
 • Rapportera in arbetare som är över 18 år och även tidsbegränsat anställda över 18 år.

Har du frågor?

Vi hjälper dig på nyaforsakringar@kfo.se.

Kollektivavtalet för “fristående förskolor, skolor och fritidshem” har beteckningen 3110 medan kollektivavtalet för “hälsa, vård och övrig omsorg” har beteckningen 2310.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.