Hälsa, vård och omsorg: Lägre kostnader för sjuklön och föräldralön

Innehåll
Vad du bör veta
Vad du måste göra
Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare
Något du undrar över?

Sammanfattning

Vad du bör veta

Vad händer?

 • Vi har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal med LO och PTK.
 • Du som har avtal för hälsa, vård och omsorg (HVO) får olika försäkringar för tjänstemän och arbetare.
 • Arbetsgivaren får lägre kostnader för arbetares sjuklön och föräldralön.

När händer det?

Från och med den 1 januari 2019.

Vem påverkas?

 • Administratörer som sköter personalens löner.
 • Anställda arbetare födda år 1981 eller senare och som ligger i nya pensionsplanen GTP. (Dessa lönerapporteras till Pensionsvalet.) Dessa måste själva anmäla sin rätt till ersättning hos AFA Försäkring.

Vad du måste göra

Sjuklön

Anställda arbetare kommer i fortsättningen att få sjuklöneutfyllnad, utöver de 80 procent som Försäkringskassan ger, genom AGS. Detta gäller de sjukfall som inträffar efter den 31 december 2018.

AGS tecknas av dig som är arbetsgivare. Informera dina anställda om att de själva ska vända sig till AFA Försäkring för att få tillgång till sjuklöneutfyllnad via försäkringen.

Föräldralön

Detta avser föräldraledigheter som inleds efter den 31 december 2018. De anställda kommer få föräldralön genom försäkringen FPT som tecknas av dig som är arbetsgivare. Informera dina anställda om att de själva ska vända sig till AFA Försäkring för att få tillgång till föräldralönen via försäkringen.

Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare

Om den anställde jobbar i ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare. Exempel på arbetare kan då vara vårdbiträde, undersköterska och skötare.

Motsvarande exempel på tjänstemän är sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdadministratör.

Företag inom personlig assistans

Till tjänstemän räknas exempelvis sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeut, vårdadministratör samt de som arbetar på kansli eller kontor inom personlig assistans.

Något du undrar över?

Du som är arbetsgivare och medlem i Arbetsgivarföreningen KFO kan alltid skicka frågor och funderingar till nyaforsakringar@kfo.se.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.