Hälsa, vård och omsorg: Nya försäkringsvillkor

Innehåll
Vad du bör veta
Vad du måste göra
Bakgrund
Vilka anställda berörs?
Tjänstemän
Arbetare
Om du har kollektivavtal för personlig assistans
Vad händer nu?
Översikt händelser
Översikt lönerapportering
Frågor och svar

Sammanfattning

Vad du bör veta

Vad händer?

 • Vi har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal med LO och PTK.
 • Det innebär lägre kostnader för dig som är arbetsgivare och bättre villkor för dina anställda. Samtidigt innebär detta vissa förändringar för administratörer i lönerapporteringen.
 • Du som har avtal för hälsa, vård och omsorg (HVO) får olika försäkringar för anställda tjänstemän och arbetare.

När händer det?

Från och med den 1 januari 2019 — men du måste göra ett par saker före årsskiftet.

Vem påverkas?

 • Alla dina anställda får bättre förmåner.
 • Alla dina anställda inom Kommunals avtalsområde födda 1981 eller senare går över från ITP till nya GTP.
 • Administratörer som sköter personalens löner får en ny rutin.

Vad du måste göra

Vad du som arbetsgivare måste göra senast i samband med lönerna i januari.

Din prioritering:

 • Avanmäl arbetare (avsluta anställning) som har ITP 1 från Collectum. Om du inte gjort detta ännu, gör det senast i samband med lönerna i nu i januari, men datera avanmälningen den 31 december 2018. Annars kan du få dubbla fakturor. Kan även göras via blankett.
 • Underteckna och skicka tillbaka anslutningsavtalet till Pensionsvalet för att undvika extra utgifter i form av vite. Även om du inte har några arbetare på HVO-avtalet måste du ansluta det till Pensionsvalet.

Nya försäkringar. Anslutningsavtalet från Pensionsvalet ska undertecknas före den 31 dec 2018. Om du inte gjort det ännu, gör det snabbt.


Bakgrund

Olika försäkringar för arbetare och tjänstemän är vanligast på den privata arbetsmarknaden. Generellt sett har arbetarnas försäkringar varit billigare än tjänstemännens trots att de i huvudsak ger samma skydd.

Vi går mot premiebestämt

Anställda som omfattas av så kallad förmånsbestämd ålderspension (KTP 2) ger arbetsgivaren högre kostnader än anställda som omfattas av premiebestämd pension (ITP 1, GTP). Från och med 2019 övergår vi gradvis till att arbetare enbart ska omfattas av premiebestämd ålderspension.


Vilka anställda berörs?

Tjänstemän

Tjänstemän kommer som tidigare att omfattas av KTP 2 när de är födda 1980 eller tidigare, och av ITP 1 när de är födda 1981 eller senare. En del medlemmar omfattas enbart av ITP 1 för samtliga anställda.

Vad vi menar med tjänsteman

Som tjänsteman räknas den som omfattas av löneavtal med Vision, Vårdförbundet, Legitimerade sjukgymnasters Riksförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Det gäller yrken som exempelvis sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeut och vårdadministration.

Lönerapportering, tjänstemän

 • Nytt: KTP 2 och KTPK administreras helt och hållet av Folksam.
 • ITP 1 administreras av Collectum som tidigare.

Arbetare

Arbetare som är födda 1980 eller tidigare kommer även fortsättningsvis att omfattas av KTP 2. Arbetare som är födda 1981 eller senare omfattas istället av Avtalsförsäkringar KFO-LO och Gemensam Tjänstepension (GTP). Detta gäller även samtliga arbetare, oavsett ålder, vars anställning påbörjas den 1 januari 2019 eller senare.

Vad vi menar med arbetare

Som arbetare räknas den som omfattas av Svenska Kommunalarbetareförbundets (Kommunals) avtalsområde. Det gäller yrken som exempelvis undersköterska och skötare.

Lönerapportering, arbetare

 • Nytt: GTP administreras av Pensionsvalet.
 • Nytt: KTP 2 och KTPK administreras helt och hållet av Folksam.

Oavsett ålder och om den anställde omfattas av KTP, ITP eller Avtalsförsäkring KFO-LO innebär de nya avtalen aldrig en försämring av vare sig pensions- eller försäkringsvillkor. Skiftet leder till bättre förmåner för alla anställda. Arbetsgivarens kostnader kommer att minska.

Om du har kollektivavtal för personlig assistans

Om du har både HVO-avtal och kollektivavtal för personlig assistans, och därför redan rapporterar till Pensionsvalet, måste du skriva på det nya anslutningsavtalet till Pensionsvalet för HVO ändå. Det du egentligen skriver på är uppdaterade försäkringsvillkor till HVO-avtalet. Vilket du som arbetsgivare är skyldig att göra.


Vad händer nu?

Både Collectum och Pensionsvalet kommer att skicka dig information. Om det är något du som är medlem undrar över angående detta kan du kontakta oss på mejladressen nyaforsakringar@kfo.se.

Pensionsvalet kommer att skicka ett avtal om anmälan till GTP. För att du ska kunna betala in premier till de anställdas pension och försäkringar är det viktigt att du skriver under och skickar tillbaka avtalet före den 31 december 2018. Annars riskerar du vite.

Översikt, händelser

2018 Nytt 2019
sep Att göra: okt, nov, dec Att göra: jan
Frågelådan nyaforsakringar@kfo.se öppnar.
 1. Du får brev om pensionsplansbyte från Pensionsvalet där du anger vem som är tjänsteman och vem som är arbetare.
 2. Skriv under anslutningsavtalet från Pensionsvalet.
 3. Gör avanmälan till Collectum.
Rapportera arbetarlöner (Kommunals avtalsområde) födda 1981 eller senare till Pensionsvalet.

Översikt, lönerapportering och fakturering

Folksam tar över hanteringen av KTPK för både arbetare och tjänstemän.

Kommunals avtalsområde
2018 Nytt 2019
ITP (Kommunal) rapporteras till och faktureras av Collectum. Inget ITP. Istället GTP som rapporteras till och faktureras av Pensionsvalet.
KTP 2 (Kommunal) rapporteras till och faktureras av Folksam. ITPK blir KTPK. Allt KTP 2/KTPK faktureras av Folksam. Du får en faktura istället för två.
ITPK (Kommunal) rapporteras till Folksam men faktureras av Collectum.
Tjänstemannaavtal
2018 Nytt 2019
ITP 1 (tjänstemannaavtal) rapporteras till Collectum. (Ingen ändring.)
KTP 2 (tjänstemannaavtal) rapporteras till och faktureras av Folksam. ITPK blir KTPK. Allt KTP 2/KTPK faktureras av Folksam. Du får en faktura istället för två.
ITPK (tjänstemannaavtal) rapporteras till Folksam men faktureras av Collectum.
Totalt
2018 Nytt 2019
ITPK: Fakturor från både Collectum och Folksam. KTPK: Faktura från enbart Folksam.
Du rapporterar löner till ett eller två ställen. Du rapporterar löner till ett, två eller tre ställen eftersom Pensionsvalet tillkommer.

Till och med årsskiftet fortsätter tidigare försäkringar och rutiner att gälla. Du behöver just nu inte göra någonting annat än att skriva under avtalet och skicka det till Pensionsvalet.


Frågor och svar

Välkommen att kontakta mig: Hanna Becker, pensions- och försäkringsexpert, på nyaforsakringar@kfo.se

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.