Förändringar för tjänstemän i Handels pensionsplan födda 81–82

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2019 kommer anställda födda åren 1981 och 1982 och som idag omfattas av Handels kollektivavtal att övergå från det förmånsbestämda pensionsavtalet KTP 2 till det premiebestämda pensionsavtalet KTP 1.

Övergången för dessa åldersgrupper görs för att anpassa åldersindelningen med andra KTP-planer.

För att garantera att inga medarbetare får sämre förmåner kommer dessa anställda att få extra inbetalningar till sin nya premiebestämda pension. Dessa extra inbetalningar ska betalas in per månad.

Anställda som är undantagna från KTP 2 kvarstår i befintlig pensionslösning.


Vad du som arbetsgivare måste göra

Ny premie för tjänstemän födda 1981

Tjänsteman som idag omfattas av KTP 2 (KFO–Handels) och är född år 1981 övergår till KTP 1 från och med den 1 januari 2019. För denna tjänsteman ska premien för lönedel som understiger 7,5 inkomstbasbelopp / 12 vara 5,12 % per månad så länge som anställningen består.

Period Ny pensionspremie
Månadspremie 5,12 % för lönedel < 7,5 basbelopp ∕ 12

Ny premie för tjänstemän födda 1982

Tjänsteman som idag omfattas av KTP 2 (KFO–Handels) och är född år 1982 övergår till KTP 1 från och med den 1 januari 2019. För denna tjänsteman ska premien för lönedel som understiger 7,5 inkomstbasbelopp / 12 vara 5,03 % per månad så länge som anställningen består.

Period Ny pensionspremie
Månadspremie 5,03 % för lönedel < 7,5 basbelopp ∕ 12

Du måste rapportera in denna högre premie till Pensionsvalet för just dessa arbetstagare som från och med den 1 januari 2019 istället omfattas av KTP 1. Arbetsgivaren ska rapportera in mellanskillnaden mellan de högre procentsatserna och 4,5 procent till Pensionsvalet varje månad.

Ytterligare förändringar för arbetsgivare ABF och SAP

I samband med förändringarna inom KTP 2 så tar vi bort vissa infasningsregler.

 1. Tjänsteman inom ABF eller SAP som anställts före 2006-12-31 och omfattas av infasningsregler för införande av inkomstbasbelopp som beräkningsgrund upphör fr o m 2019-01-01.

  För sådan tjänsteman, ska den pensionsmedförande lönen beräknas till månadslönen multiplicerad med 12,4 fr o m den 1 januari 2019 och rapporteras av arbetsgivaren till Folksam vid ordinarie inrapporteringstillfälle.

 2. För tjänsteman inom ABF eller SAP som anställts före 2006-12-31 och som har en förhöjd avgift till KTPK-egenpension om 0,17 %, upphör denna extra avsättning fr o m den 1 januari 2019.

  Tjänstemannen ska istället kompenseras genom att tjänstemannen erhåller en extra pensionsavsättning om 7 000 kr. Avsättningen ska erläggas av parternas gemensamma stiftelse för kollektivavtalsgaranti.

  Du som arbetsgivare behöver inte göra nånting. Folksam debiterar parternas stiftelse och påför engångsbeloppet den anställdes KTPK-egenpension.

 3. För tjänsteman som anställts före 2006-12-31 och som har en förhöjd avgift till KTPK-egenpension om 0,10 % upphör denna extra avsättning fr o m den 1 januari 2019.

  Tjänstemannen ska istället kompenseras med en extra pensionsavsättning om 4 000 kr. Avsättningen ska erläggas av parternas gemensamma stiftelse för kollektivavtalsgaranti.

  Du som arbetsgivare behöver inte göra nånting. Folksam debiterar parternas stiftelse och påför engångsbeloppet den anställdes KTPK-egenpension.

Tjänstemän inom ABF och SAP födda åren 1981–1983

Tjänsteman inom ABF och SAP född åren 1981, 1982 och 1983 som övergår KTP 1 erhåller en extra engångsavsättning till sin premiebestämda ålderspension i samband med bytet av pensionsplan.

 • För tjänsteman född 1981 är avsättningen 9 000 kr.
 • För tjänsteman född 1982 är avsättningen 7 500 kr.
 • För tjänsteman född 1983 är avsättningen 6 000 kr.
 • Avsättningen ska erläggas av parternas gemensamma stiftelse för kollektivavtalsgaranti.

Här behöver du som arbetsgivare inte heller göra nånting alls. Pensionsvalet debiterar parternas stiftelse och förmedlar engångsbeloppet vidare till den anställdes val av bolag.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.