Lägre pensionskostnader för fler medlemmar från år 2020

Innehåll
Vad du bör veta
Vem påverkas?
Vad du måste göra
Bakgrund
Pensionsvalet kommer att höra av sig
Vad är Pensionsvalet?
Du behöver skriva på ett nytt anslutningsavtal
KTP 1 ersätts av GTP
Enbart kollektivavtal 0354 och 0364 med Akademikerförbunden: KTP 1 ersätts av ITP 1
Du får lägre kostnader
Om sjukförsäkringen AGS
Om föräldrapenningtillägget FTP

Pensionsplanen Handels KTP 1 blir GTP från den 1 januari 2020

Vad du bör veta

Vad händer?

Vi har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal med Handelsanställdas förbund. Det innebär lägre kostnader för dig som är arbetsgivare. KTP 1 mellan KFO och Handelsanställdas förbund upphör vid årsskiftet och ersätts av nya pensionsplanen GTP. För några ersätts den istället med ITP 1.

Detta är information till dig som är arbetsgivare, medlem i Arbetsgivarföreningen KFO och omfattas av följande kollektivavtalsområden.

 • 0330: Handels tjänstemän.
 • 0350, 0353, 0354: Hyresgästföreningen
 • 0361: Folkrörelseavtal, Handelsanställdas förbund
 • 0364: Folkrörelseavtal, Akademikerförbunden

Dina medarbetare som har KTP 1 idag har grupplivförsäkringen TGL. Den faktureras av Folksam. Från den 1 januari 2020 får dina medarbetare med KTP 1 istället GTP och grupplivförsäkringen AGL som faktureras av Pensionsvalet. TGL och AGL ger likvärdigt försäkringsskydd för dina medarbetare.

För folkrörelseavtal 0364 och Hyresgästföreningens avtal 0354 med Akademikerna finns ett undantag. Medarbetare som meddelar dig att de är medlemmar i något av Akademikerförbunden, och har haft KTP 1, ska från årsskiftet 2020 ha ITP 1 och lönerapporteras till Collectum.

När händer det?

Från och med den 1 januari 2020.

Vem påverkas?

Om du som arbetsgivare tillämpar KTP 1 för samtliga anställda, kommer alla dina medarbetare att byta till GTP efter årsskiftet. Om du tillämpar både KTP 1 och KTP 2, kommer de medarbetare som är födda 1981 och senare att byta från KTP 1 till GTP, medan de som är födda 1980 och tidigare blir kvar i KTP 2.

Du med folkrörelseavtal eller Hyresgästföreningens avtal som har medarbetare födda 1981 eller senare, och som meddelar dig att de är medlemmar i ett akademikerförbund, ska rapportera dessa medarbetare till Collectum. Då behöver du först kontakta Collectums kundtjänst så att de kan skicka dig ett avtal för detta. Därefter kan du börja rapportera löner dit.

Medarbetare som byter till GTP eller ITP 1 får välja nya placeringsalternativ för sin tjänstepension i början av 2020.

Medarbetare som byter till GTP får försäkringar vid sjukdom (AGS) och föräldraledighet (FPT) i stället för kollektivavtalad sjuklön eller föräldralön.

Du som arbetsgivare får minskade kostnader vid sjukdom och föräldraledighet för dessa medarbetare. Försäkringarna betalar ut pengar till dina anställda istället, så att du som arbetsgivare slipper betala.

Medarbetare som omfattas av KTP 2 påverkas inte alls.

Vad du måste göra

Du kommer att få ett informationsbrev och en anslutningshandling från Pensionsvalet. Anslutningshandlingen har ett nytt avtalsnummer som du använder dig av när du lönerapporterar från och med den 1 januari 2020.

Du måste informera dina anställda om att de själva måste göra anmälan vid sjukdom som varar längre än 14 dagar och föräldraledighet till afaforsakring.se för att få rätt ersättning.


Bakgrund

Som medlem i Arbetsgivarföreningen KFO omfattas dina anställda av kollektivavtalade försäkringar. Nu har vi förhandlat fram helt nya försäkringsavtal, med bättre lösningar, priser och villkor, för både dig som är arbetsgivare och för dina anställda.

Du kommer att få ett nytt avtalsnummer från Pensionsvalet

Vad är Pensionsvalet?

Pensionsvalet är den valcentral som administrerar både den gamla pensionsplanen KTP 1 och den nya GTP. Det är dit du idag lönerapporterar dina medarbetare som har KTP 1. Från Pensionsvalet kommer du att få ett nytt avtalsnummer med posten.

KTP 1 ersätts av GTP

Du kommer även fortsättningsvis att lönerapportera alla medabetare som är födda 1981 och senare till Pensionsvalet. Skillnaden är att KTP 1 kommer att ersättas av GTP från och med den 1 januari 2020.

Enbart kollektivavtal 0354 och 0364 med Akademikerförbunden: KTP 1 ersätts av ITP 1

Om någon medarbetare meddelar dig att hen är med i ett akademikerförbund, ska du lönerapportera den medarbetare som tidigare hade KTP 1 till Collectum istället.

Du får lägre kostnader

GTP är mer än ett namnbyte. Kostnaderna blir lägre för dig som är arbetsgivare.

Låt oss ta ett exempel: För en medarbetare med en månadslön på 25 000 kr sparar du 1 500 kr per år på bytet, tack vare lägre avgifter, utan att medarbetarens tjänstepensionsintjänande påverkas alls.

Om sjukförsäkringen AGS

Medarbetare som har GTP har automatiskt sjukförsäkringen AGS. Den ger extra ersättning under tid med sjukpenning och sjukersättning. Du som arbetsgivare slipper därför betala kollektivavtalad sjuklön under sjukskrivningens första tre månader. Viss sjuklön kan fortfarande bli aktuell för medarbetare med högre månadslöner, eftersom dessa inte försäkras helt av AGS.

Medarbetaren måste själv anmäla sin sjukdom på afaforsakring.se för att få ersättning från och med sjukskrivningens femtonde dag. Du som arbetsgivare kan hjälpa till genom att påminna dina medarbetare om detta, så att de inte missar den ersättning de har rätt till.

Om föräldrapenningstillägget FPT

Medarbetare som har GTP har också en försäkring om föräldrapenningtillägg, förkortad FPT. Den ger extra ersättning under föräldraledigheten. Du som arbetsgivare slipper därför betala hela eller en del av föräldralönen enligt kollektivavtalet. Viss föräldralön kan fortfarande bli aktuell om kollektivavtalet ger rätt till längre ersättningsperiod än försäkringen.

Medarbetaren måste själv anmäla sin föräldraledighet på afaforsakring.se för att få ersättning. Precis som med AGS kan du som arbetsgivare underlätta för dina anställda genom att påminna om detta. Så att ingen missar ersättning.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.