Premier och rabatter: Nu kostar försäkringarna mindre

Innehåll
Om premier
Förmånsbestämd pensionsplan
Vad är kollektiv konsolidering
Premierabatter jämfört med året innan
Premier för kollektivavtalade försäkringar
Sjukpension
Premiebefrielse
Slutbetalningspremie
Familjeskydd i förmånsbestämd pensionsplan
Familjeskydd i premiebestämd pensionsplan
Gemensam tjänstepension familjeskydd

Nu är det dags att presentera 2019 års pensions- och försäkringspremier. Och det är goda nyheter. Arbetsgivarföreningen KFO och Folksam kan erbjuda lägre försäkringspremier och högre premierabatter över i stort sett hela spektrat. Här ser du vad du betalar.

Om premier

De kollektivavtalade försäkringarna på svensk arbetsmarknad betalas av arbetsgivaren. En av kollektivavtalets stora fördelar är att många (kollektivet) är med och delar på risken. I kombination med en effektiv administration bidrar det till att hålla premierna låga.

Om försäkringens ekonomi är god kan i vissa fall försäkringsgivaren ge en rabatt på premien. Och vissa premier betalas av arbetsmarknadens parters gemensamma stiftelse.

Förmånsbestämd pensionsplan

Vad är kollektiv konsolidering?

Kollektiv konsolidering för förmånsbestämd pension är skillnaden mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och det försäkringsåtagande bolaget har till försäkringstagare och försäkrade. Konsolideringen byggs upp genom vinster i kapitalförvaltningen. Den är alltså ett av flera mått på hur bra finanserna sköts. Målintervall för kollektiv konsolidering ligger på 125–160 procent.

Den kollektiva konsolideringen för KTP 2 hos Folksam Liv per den 30 september 2018 är hela 182,1 procent. Det vill säga en bra bit över gränsen för målintervallet. Vilket betyder att det finns en väl tilltagen buffert.

Bra konsolidering tillåter rabatter

Och så har det varit en tid. Premierna för ålderspension har rabatterats sedan år 2015. Då låg rabatten på 50 procent. Nästföljande år 2016–2017 ökade rabatten till 90 procent. Året därpå 2018 var rabatten 50 procent. Bra rabatter, med andra ord. Dessutom har arbetsgivare som varit med och betalt in premier som genererat överskott fått dela på en kontantutbetalning på 1,6 mdkr under år 2017.

Under dessa år har ingen rabatt för familjepension kunnat ges. År 2019 blir dock även familjepensionen rabatterad.

Premierabatter jämfört med året innan

År Rabatt ålderspension Rabatt familjepension
2019 50 % 50 %
2018 50 % 0

Premier för kollektivavtalade försäkringar

Sjukpension

2019 Sjukpension KTP 1 efter rabatt
< 7,5 basbelopp > 7,5 basbelopp
Alla avtalsområden 0,35 % 1,52 %
2019 Sjukpension KTP 2 efter rabatt
< 7,5 basbelopp > 7,5 basbelopp
Alla avtalsområden 0,12 % 0,47 %

Premiebefrielseförsäkring

2019 Premiebefrielseförsäkring KTP 1 efter rabatt
< 7,5 basbelopp > 7,5 basbelopp
Alla avtalsområden 0,21 % 1,26 %
2019 Premiebefrielseförsäkring KTP 2 efter rabatt
< 7,5 basbelopp > 7,5 basbelopp
Handels folkrörelser 0,06 % 0,21 %
KFO–FTF/Handels 0,06 % 0,21 %
KFO–Handels 0,05 % 0,19 %
KFO–PTK 0,05 % 0,19 %

Slutbetalningspremier

Om den anställde går i pension mellan 62 och 65 års ålder så ska pensionen efter 65 års ålder inte påverkas. Premierna som som du som arbetsgivare skulle ha betalat mellan tidpunkten för pension och 65 års ålder täcks upp av slutbetalningen.

Avtalsområde Slutbetalningspremie 2018 Slutbetalningspremie 2019
KFO–PTK/Handels 0,23 % 0,25 %
KFO–FTF 1,04 % 0,57 %

Familjeskydd i förmånsbestämd pensionsplan (KTP 2/KTPK)

Premie för ett förhöjt prisbasbelopp.

Årspremie 2018 Årspremie 2019
475 kr/år 471 kr/år

Obligatoriskt familjeskydd i premiebestämd pensionsplan (KTP 1)

Betalas av parternas gemensamma stiftelse.

Avtalsområde Månadspremie 2018 Månadspremie 2019
KFO–FTF, Handels, Akademikerförbunden, ABF–Handels 95 kr/mån 65 kr/mån

GTP familjeskydd

Betalas av parternas gemensamma stiftelse.

Månadspremie 2018 Månadspremie 2019
40 kr/mån 30 kr/mån

Historisk omförhandling av försäkringsavtalen med både LO och PTK

Läs mer: Den 1 januari skriver vi pensionshistoria

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.