Har du koll på försäkringslingot?

Alla branscher har sin egen jargong. Försäkrings- och kollektivavtalsvärlden är särskilt förtjust i initialförkortningar. Men vad betyder de? Här är din snabbguide till försäkringsspråket.

Förkortning Betyder Kommentar Årtal
AG Arbetsgivare En onödig liten förkortning. Men den förekommer.
AFA AFA Försäkring Partsvärldens största försäkringsbolag med fler än fyra miljoner försäkrade. Ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 1962
AGL Avtalsgrupplivförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av Folksam
AGS Avtalsgruppsjukförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 1972
FPT Föräldrapenningtillägg Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 2014
GTP Gemensam tjänstepension (tidigare KAP) KFO och LO 2019
HVO Hälsa, vård och övrig omsorg Kollektivavtal 2310
ITP Industrins och handelns tilläggspension Svenskt näringsliv och PTK 1960, 1974
ITPK Industrins och handelns tilläggspension, komplettering
KFO Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation för kooperativa, ömsesidiga, idéburna och samhällsnyttiga företag och civilsamhällets organisationer.
KAP Kooperationens avtalspension KFO och LO Ersätts av GTP 2019
KTP Kooperationens tjänstepension KFO och PTK, KFO och Handels, KFO och FTF
KTPK Kooperationens tjänstepension, komplettering
OMG Oh, my god! Uttryck som förekommer vid insikter om ovanligt bra försäkringslösningar.
LFU Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av Folksam
PA Personlig assistans, oftast förkortad persass
PTK Privattjänstemannakartellen (används inte) PTK är en samverkansorganisation för 27 medlemsförbund (18 Sacoförbund, 8 TCO-förbund samt Ledarna) som representerar cirka 850 000 privatanställda tjänstemän. 1973
PV Pensionsvalet Valcentral för arbetare, administreras av Folksam
SFB Socialförsäkringsbalken 2011
SGI Sjukpenninggrundande inkomst
TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring
TGL Tjänstegrupplivförsäkring Kollektivavtalad, hanteras av AFA Försäkring 1963
TRR Trygghetsrådet Svenskt näringsliv och PTK 1974
TRS Trygghetsrådet TRS Arbetsgivaralliansen, KFO, PTK och Svensk scenkonst. 1972

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.