KFO förbättrar pensioner och försäkringar för alla

Från och med nu minskar alla medlemmars kostnader för pensionsavsättning, försäkringar och omställning.

– Det är vår största förändring på 20 år, säger Jesper Neuhaus, förhandlare på KFO.

För arbetare har KFO i förhandlingar med LO tagit fram det helt nya paketet avtalsförsäkring KFO–LO.

Efter flera års förhandlingar presenterar KFO nu en omfattande uppdatering av alla medlemmars pensions- och försäkringslösningar.

– Det har tagit två år att genomföra och det är vår största förändring på 20 år, säger Jesper Neuhaus.

Från och med den 1 januari slår KFO ihop tio olika pensionsplaner till två mer omfattande planer, vilket innebär en förenklad administration och sänkta kostnader för alla arbetsgivare med kollektivavtal genom KFO.

KFO:s nya pensionsavtal kommer också att ge fördelar till medlemmarnas anställda genom utökade kollektivavtalade försäkringar. Bland annat en omställningsförsäkring för visstidsanställda och familjeskydd.

– Nu kommer alla anställda omfattas oavsett ålder eller anställningsformer, säger Jesper Neuhaus.

Samtliga KFO-medlemmar få samtidigt nya omställningsavtal i antingen Trygghetsrådet TRS eller i en helt ny omställningsstiftelse kallad Ciko. Ändringen innebär minskade kostnader för omställningsavtal från 0,3 procent av lönesumman till 0,2 procent.

– Vi lovade våra fackliga motparter att inga anställda skulle få försämrade villkor. Det löftet har vi inte bara hållit utan också sett till att alla anställda får mer pension för pengarna utan att öka kostnaderna, säger Hanna Becker, pensions- och försäkringsexpert på KFO.

Handels tjänstemän omfattas nu av samma pensionsplan som arbetare. Därför heter pensionsplanen GTP, gemensam tjänstepension.

Skolavtalet och HVO-avtalet: Glöm inte att avanmäla arbetare från Collectum när du gör lönerna i januari 2019.

Hanna Becker betonar vikten av att alla medlemmar avanmäler anställda som har ITP från Collectum och undertecknar det anslutningsavtal som Pensionsvalet har skickat ut. Detta måste ske senast i samband med att lönerna för januari 2019 görs.

– På så sätt kan du vara säker på att dina anställda får rätt försäkring även efter årsskiftet, säger hon.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.