Avtalsförsäkring KFO–LO

Arbetsgivarföreningen KFO har förhandlat fram nya pensions- och försäkringsavtal för både tjänstemän och arbetare. Men för arbetare har vi dessutom tagit fram ett helt nytt försäkringspaket som heter avtalsförsäkring KFO–LO.

KFO:s avtal utgår från två grundprinciper: Enkel administration och låg kostnad. När det två principerna inte är förenliga prioriteras kostnaden. Du som är medlem i KFO har från och med 2019 lägre kostnader för pensioner och försäkringar än andra organisationer inom näringslivet. Förmånerna för de anställda är dock likvärdiga eller i många fall bättre.

Om de nya försäkringarna från den 1 januari 2019.

För att säkerställa långsiktigt hållbara försäkringar har KFO valt att teckna vissa riskförsäkringar i AFA Försäkring tillsammans med Svenskt Näringsliv försäkringskollektiv. Andra är tecknade hos Folksam. Blandningen av egna försäkringar och anslutning till näringslivets försäkringar ger oss bästa möjliga förmåner till lägsta möjliga kostnad.

Försäkringar för arbetare

KFO tecknar självständiga avtal med LO. Pensions- och försäkringsavtalen är uppbyggda för att spegla villkoren inom det av Svenskt Näringsliv tecknade avtalspension SAF–LO (ASL). Avtalen kan delas upp i ålderspension och riskförsäkringar och benämns gemensamt som avtalsförsäkring KFO–LO.

All administration sköts via Sveriges största valcentral Pensionsvalet som fungerar som ett nav för såväl pension som för övriga försäkringar. De anställda omfattas av det helt premiebestämda pensionsavtalet GTP och får möjlighet att själva välja förvaltare inom ett prispressat utbud. Därtill är den anställde eller dess efterlevande berättigad till förmåner vid arbetsskador, sjukdom, dödsfall och föräldraledighet.

Inom avtalsförsäkringar KFO–LO omfattas arbetstagaren av följande försäkringar:

 • GTP (Gemensam tjänstepension)
 • AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring)
 • AGL (Avtalsgrupplivförsäkring)
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
 • FPT (Föräldrapenningtillägg)
 • LFU (Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring.

Om avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

Skyldigheten att betala sjuklön till arbetare upphör från och med 15:e sjukdagen. Avtalsgruppsjukförsäkringen ersätter istället. AGS måste anmälas av den anställde till AFA Försäkring som administrerar försäkringen.

Om trygghetsförsäkrings vid arbetsskada (TFA)

Parterna KFO, LO och PTK har träffat överenskommelse om vissa förändringar i TFA. Bland annat så har kravet på intyg vid närståendes bortgång tagits bort. TFA gäller för både GTP och KTP 2.

Omställningsavtal KFO–LO

De medlemmar i KFO som har anställda som omfattas av avtalsförsäkring KFO–LO kommer från och med den 1 januari 2019 även att omfattas av det nya omställningsavtalet KFO–LO.

Vid omställning på grund av arbetsbrist träder KFO:s omställningsavtal in. Avtalet ger i likhet med avtal tecknade av Svenskt Näringsliv ekonomiskt skydd vid arbetsbristuppsägningar och ger möjlighet till aktiva omställningsinsatser i form av stöd och utbildning för att underlätta för uppsagd personal att få ett nytt arbete.

Anställda som omfattas av KFO:s kollektivavtal skyddas dock inte enbart om de är tillsvidareanställda utan även om de är tidsbegränsat anställda. KFO tecknar det enda avtalet på svensk arbetsmarknad som även omfattar anställda i kollektivavtalade anställningsformer, exempelvis personliga assistenter. Kostnaden för omställningsavtalet är lägre än motsvarande avtal för privatanställda arbetare.

Nya omställningsstiftelsen Ciko

Det är ett helt nytt omställningsavtal som kommer att administreras och verkställas av Omställningsstiftelsen Ciko. Arbetsgivare som omfattas av GTP, kommer därmed också att omfattas av Omställningsavtalet KFO–LO.

Premier till omställningsavtal KFO–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring KFO–LO.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.